Autorisert maskinentreprenør sentralt på vestlandet.  Våre stabile og erfarne tilsette er vår beste reklame!  Vi står alltid til dykkar teneste. 

  Skånevikstrand Maskinstasjon AS blei starta av Halldor Ebne i 1983.  Selskapet er bygd opp frå grunnen av og disponerer i dag 26  maskin- og transporteiningar.  30 personar er tilsett på heil - eller deltid. 

  Firmaet er kjend for sitt breie utval av maskintypar og ekstrautstyr. På verkstaden i Skånevik vert eige utstyr reparert, samstundes som vi utførar reperasjonsoppdrag for andre selskap.  Les meir om Skånevik 

Slideshow med bilete av murar laga av stein frå skiferbrot på Øvernes  (Oppdatert 12.05.13)

  Frå vårt steinbrot på Skånevikstrand leverer vi murstein av naturstein i god kvalitet.   Alle variantar og storleikar kan skaffast etter kunden sitt ønske. Vi leverer stein frå eit skiferbrot på Øvernes. Steinbrotet ligg sentralt ved E-134 og frå dette kan vi levera murstein i alle storleikar og i tillegg fyllmassar.  Det vil bli etablert eit knuseverk for levering av diverse fraksjonar. 

Frå vår liste med referansar: - Tryggare trafikk for alle
  Ny togstasjon i Holmestand
  Arbeidet har starta
Gangfelt på Ligrend i Skånevik
Stor mursteinsleveranse  
Utbygging av Etne Brygge
Tunnelen er sprengt
 


Pålogging for tilsette i Skånevikstrand Maskinstasjon AS:
( Oppdatert 12.05.2013 )


Sida blei oppdatert 12. mai 2013