Vi utførar arbeid innan desse områda:
  
  Levering av skifer og naturstein til støttemurar
  Vann og avløp
  Grunnarbeid for bygg
  Veg - anlegg
  Opplastingsarbeid
  Masseflytting
  Levering av alle massetypar
  Diverse reparasjonsarbeid på anleggsutstyr

Ledige stillingar for Gravemaskinførarar

Vårt firma har innført internkontroll, HMS og kvaltietsikringssystem.  
Dette for imøtekomma styremaktene sine krav og for å sikra våre kundar.
  

Går du med tankar eller planar om større eller mindre arbeider som du kunne tenka deg å få gjort?  Dette kan være mindre forstøtningsmurar, påbygg, garasjar, reidskapsboder, veger, grøfter, terrasser osb., men du gruer deg for søknadskjema i lange baner, eller er du usikker på kva regelverket seier? Sjå Statens Bygningstekniske Etat.  Her finn du alle søknadsskjema som du treng for din byggesak.  Desse kan du fylla ut direkte på di datamaskin.


    
Bilete frå våre aktivitetar  

Naturstein til støttemurar og fyllmassar
  Frå vårt steinbrot på Skånevikstrand leverer vi murstein av god kvalitet i alle variantar og storleikar etter kunden sitt ønske. I brotet vert steinen lasta med klype direkte i containere som vert transportert til byggeplass med krokbiler. Dette resulterer i minimale transportskadar på steinen.

Skiferbrota på Øvernes
 
 Steinbrota ligge sentralt ved 134 og herifrå leverer vi murstein til store delar av Sør Norge.  Steinbrotet er kjent frå tidlig på 1900 tallet for uttak av spesialproduktet som var takskifer.  6 mann arbeider i produksjonen i steinbrotet.  Total årsproduksjon og leveransar ut frå brotet vil ligge på 12000m3.  Sjå bilete av murar laga av stein herifrå.
 
Vrakmassar etter mursteinsproduksjonen går direkte i knuseverket som produserer 3 fraksjonar.  Vi sorterer murstein etter max. synlig høgde av steinen etter den er plassert/montert i mur.  For eksempel vil det si at i ein leveranse av  -20Hand/Minigraverstein vil den inneholde stein med assortert størrelse inntil max. byggehøgd på 20 cm.  All stein sorteres med"hand/klype" og sjekkes før lasting og levering.  Transport foregår i hovudsak med krokbiler som gjør at kassen kan settes på bakken og steinen får minimalt av slagskadar som ofte skjer ved tipping utav tradisjonelle tippbiler.
 
Steinen tas ut av skiferfjell og er såleis lett  bearbeidbar med tradisjonell kiling/kløyving.  Den er også god å kutte med steinsag.       
 
Våre vanligaste sorteringar er:

Murstein
- 20Hand/Minigraver
- 25Minigraver/Liten maskinstein
- 30Liten maskinstein 
- 50Maskinstein
- 70Stor maskinstein
- Anna etter kundens ønske


Handstein på pall


Forblendingsstein


Forblendingsstein


Forblendingsstein

Sjå meir Forblendingsstein i vårt biletalbum om stein frå Øvernes skiferbrot.

Trappetrinn

L70-100
L100-140
L140-200
 
Tråkkheller
Grove heller for uteareal og gangstiar.
 
Steingardselementer
Tosidig mur med betongkjerne og trekkerør for event. vatn, lys o.a
Mål L=250cm H=90cm Bredde bunn 80cm Bredde topp 60cm. Vekt 4000kg. Farga betong tilpasset steinens farge.
 
Eit stabilt, raskt, fint og godt alternativ der det ønskes steingard eller trafikkdelere både permanent eller midlertidig.  Leverast ferdig montert etter kundens ønske.


Steingardselement

 
Masseleveranser
0-32 Oppretting
32-64 Pukk
32-100 Grovpukk
0-100 Engangsknust
200-1000 Fyllmasser

Åpningstider er 
Mandag - Torsdag  07,00-17,00
Fredag - Lørdag etter nærare avtale.
 
Hans Vidar Wintertun tlf 915 33 288 og Asbjørn Stålesen tlf 915 33 270 har det daglige ansvaret for bestilling, produksjon og leveransar.  Ta kontakt!

Sjå bilete av murar laga av stein herifrå.


Frå Øvernes skiferbrot


I Bergens Tidende sto den 7. juli 03 denne artikkelen:
Rosendal til Vakre vegars pris
Kvinnherad:  Ordførar Aksel Kloster nominerer opprustinga av riksveg 48 gjennom Rosendal til Vakre vegars pris.  Eit større trafikksikringsarbeid på strekninga Seimsfoss - Rosendal - Nesllia er i ferd med å bli ferdig, og Statens vegvesen kan visa til eit estetisk vakkert resultat med eit stort innslag av tørrmurar av naturstein frå Jondal og Skånevik.  Hovudmålet med opprustinga har vore gang - og sykkelveg på heile strekninga.

Her er ein del bilete frå murarbeid med vår naturstein

Diverse
bilete frå murar som vi har levert stein til

Statens Vegvesen Hordaland bygger ny gang og sykkelsti på strekninga Seimsfoss - Rosendal - Neslia i Kvinnherad kommune. Vi leverer murstein til dette prosjektet som snart er ferdig. 

Bilete frå muring ved ny tunnel ved Stana i Hardanger.