Her blir det lagt inn bilete frå Skånevikstrand Maskinstasjon AS sine aktivitetar.  
 
Diverse murar Sykkelsti i Kvinnherad  Tunnel ved Stana
Rullestadjuvet Diverse arbeid  Riving av Akra skule
 Dugnad for ferjelaget Hyttefeltet i Hordadalen Stein frå Øvernes (Slideshow) 
 E134 på Vintertun Asfaltering  

Asfaltering
( Lagt ut 14.11.09)
 

Utbygging av hyttefelt i Hordadalen ( Lagt ut 29.08.05 )
   Arbeidet med tilrettelegging av hyttefeltet i Hordadalen har no komme langt.  Tungesvik Bygg AS har alt mange mange hytter under bygging.  Les meir under Referansar.

DSCF0023-600.jpg (46522 byte) DSCF0026-600.jpg (98545 byte) DSCF0035-600.jpg (101427 byte) DSCF0038-600.jpg (89503 byte)
DSCF0039-600.jpg (102269 byte) DSCF0041-600.jpg (108834 byte) DSCF0042-600.jpg (113714 byte) DSCF0045-600.jpg (62606 byte)
DSCF0046-600.jpg (65495 byte) DSCF0055-600.jpg (84942 byte) DSCF0058-600.jpg (63720 byte)

Transport av lastebil for Ferjelaget "Skånevik" ( Lagt ut 28.10.05 )
   I byrjinga av  oktober lånte Skånevikstrand Maskinstasjon ein stor lastebil gratis til Ferjelaget "Skånevik" slik at dei kunne frakta ein gammal lastebil til Skånevik.  Her er brevet frå leiaren av Ferjelaget:  

Takk for lånet av lastebilen laurdag 8. oktober til Salhus! Det er svært gledeleg at det lokale næringsliv i distirktet hjelper oss med slike ting.

Det er bilete av lastebilane på ferjelaget si webside.
Med vennleg helsing
Ferjelaget "Skånevik"
Viggo Nonås
Styreformann


Riving av gamle Åkra skule ( Lagt ut 29.08.05 )
   Me hadde eit prosjekt i vår for Kvinnherad kommune der oppdraget var å riva gamle Åkra skule.  Skulen vart delvis riven med hand og gravemaskin.  Restavfall som ikkje vart nytta blei kjørt til deponi.  

akraskule1.jpg (78649 byte) akraskule2.jpg (76490 byte) akraskule3.jpg (114906 byte) akraskule4.jpg (84887 byte)
akraskule5.jpg (90676 byte) akraskule6.jpg (102597 byte) akraskule7.jpg (57390 byte)
Her er ein del bilete frå nokre murar som vi har levert stein til:
mur4_08.jpg (150545 byte) mur5_08.jpg (112794 byte)
 mur3_08.jpg (127233 byte)
Her er ein del bilete av murar med stein levert frå skiferbrot på Øvernes: (Lagt ut første gong 25. mars 08.  Er oppdatert fleire gonger, siste gong 25. november 12.)

      
Her er ein del bilete frå vårt arbeid med E134 på Vintertun(Lagt ut 10. april 08 )
vintertun_003_600.jpg (79846 byte) vintertun_005_600.jpg (93488 byte) vintertun_007_600.jpg (91387 byte) vintertun_012_600.jpg (72788 byte)
vintertun_047_600.jpg (62042 byte) vintertun_053_600.jpg (82114 byte) vintertun_055_600.jpg (74521 byte) vintertun_083_600.jpg (82284 byte)
vintertun_084_600.jpg (88954 byte) vintertun_086_600.jpg (67334 byte) vintertun_093_600.jpg (114810 byte) vintertun_096_600.jpg (107085 byte)
vintertun-015_400.jpg (71460 byte) vintertun-029_400.jpg (91503 byte) vintertun-031_600.jpg (91165 byte) vintertun-045_600.jpg (44950 byte)
vintertun-054_600.jpg (96860 byte) vintertun-065_600.jpg (86317 byte) vintertun-068_600.jpg (85991 byte) vintertun-076_600.jpg (93024 byte)
     
Statens Vegvesen Hordaland bygger ny gang og sykkelsti på strekninga Seimsfoss - Rosendal - Neslia i Kvinnherad kommune. Vi leverer murstein til dette prosjektet som snart er ferdig.  Sjå bilete her:
   

Bilete frå ny tunnel ved Stana i Hardanger:

     

Ny veg i Rullestadjuvet ( Lagt ut 27.07.04 )
   Endelig blei det den 15.03.04 klart for oppstart av det nye og etterlengta vegprosjektet i Rullestadjuvet. Statens Vegvesen lyste ut totalentreprisen for prosjektet hausten 2003 og Mesta as fekk arbeidet for ca.170 mill kr. og ei byggetid på ca 2,5 år.
Lokale entreprenørar beståande av Brødr. Flatebø as, Lastebilkontoret i Odda as og Skånevikstrand Maskinstasjon gjekk saman da Mesta lyste ut opplasting og transportoppdraga.
Les meir!

315_500.jpg (37082 byte) 318_500.jpg (26158 byte) 319_600.jpg (61887 byte) 320_600.jpg (64117 byte)
321_600.jpg (51972 byte) 323_600.jpg (53723 byte) 324_600.jpg (42228 byte) 325_600.jpg (52989 byte)
326_600.jpg (53434 byte) 330_600.jpg (49890 byte) 354_600.jpg (39820 byte) 342_600.jpg (55639 byte)
343_600.jpg (55483 byte) 346_600.jpg (34525 byte) 347_600.jpg (32775 byte) 348_600.jpg (62234 byte)
349_600.jpg (63981 byte) 350_600.jpg (63953 byte) 351_600.jpg (68373 byte) 352_600.jpg (41338 byte)
Jan-Erik-kaste-ned-jord_600.jpg (52874 byte) Kjell-sope-vei_600.jpg (41894 byte) Lasting-pa-Fm'en-etter-fjer.jpg (40218 byte) Jan-Erik-vente-pa-trafikken.jpg (57239 byte) 
Jan-Erik-og-Arne-kikke_600.jpg (45168 byte) lastebil_sept04-tipp-600.jpg (53954 byte) DSCF0151_600.jpg (80171 byte)

Bilete frå diverse arbeid og situasjonar:


Dei to første maskinene vert transportert for oppdrag på Kårstø