<%@ Language=Bruk samme som Web-omr?et %> Ta kontakt!
  Vi er interessert i alle typar oppdrag innan vårt tenestefelt.  Vi har lang erfaring med store og små arbeidsoppgåver.   Ring, skriv, send e-post til Halldor Ebne eller Jan Erik Matre, eller bruk skjemaet under for å komma i kontakt med oss!  
Skriv dine kommentarar eller dine spørsmål i feltet til høgre:

 

 

Opplysningar om avsendar
Firmanavn:
Kontaktperson:
Adresse:
Tlf. nr.:
Fax. nr.:
E-post adresse:
Vil bli kontakta på denne måten: E-post  Telefon  
Telefax  Vanleg brev